TOMAŽ HITIJ, dr. dent. med., specialist zobnih bolezni in endodontije

Že dalj časa sodeluje s Kliniko Križaj. Pri svojem kliničnem delu se ukvarja predvsem s specialističnim endodontskim zdravljenjem, pri čemer uporablja najsodobnejše tehnologije in tehnike. Od leta 2010 dela tudi kot asistent na Katedri za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer vodi predklinične in klinične vaje. Objavil je osem strokovnih člankov v mednarodnih revijah ter več deset poljudnih in strokovnih člankov v slovenskih. Je avtor štirih knjig.
V šolskem letu 2010/2011 je vpisal podiplomski študij Biomedicine, ki ga trenutno končuje. Njegova področja raziskovanja so laserska fluorescenca in radioopačnost (radioneprepustnost) dentalnih materialov, laserji v zobozdravstvu in morfologija zobnega organa. Specializacijo iz zobnih bolezni in endodontije je s pohvalo zaključil leta 2016. Redno predava ter se aktivno udeležuje domačih in tujih strokovnih srečanj. Njegov hobi je – že vrsto let – paleontologija.
Diplomiral je na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2008. Po opravljenem strokovnem izpitu je bil zaposlen v Zdravstvenem domu Ljubljana – enota Šentvid.