Dr. TADEJ DOVŠAK, dr. dent. med., specialist maksilofacialne in oralne kirurgije

Že več let sodeluje s Kliniko Križaj, kjer opravlja posege na področju oralne kirurgije, od izklesov modrostnikov do zapletenih kostnih dograditev pri implantoloških posegih. Deluje v okviru onkološko-rekonstruktivnega tima na Kliničnem oddelku za maskilofacialno in oralno kirurgijo v Ljubljani. Je aktivni član domačih in mednarodnih združenj in redno predava v tujini in doma. Je diplomant medicine in dentalne medicine Medicinske fakultete v Ljubljani. Specializacijo iz maksilofacialne in oralne kirurgije je zaključil leta 2009.